Anbi

Stichting WGDGO is een ANBI organisatie, dat wil zeggen dat wij een instelling zijn die het algemeen nut beoogt. Voor ons betekent dit dat wij onder voorwaarden zijn vrijgesteld van het betalen van belasting over erfstellingen en legaten. Dat maakt het wat gemakkelijker om ons werk voor de samenleving te kunnen voortzetten. Ook voor u als donateur biedt dit voordelen. Meet informatie is terug te lezen op de website van de Belastingdienst.

Statutaire naam: Stichting WGDGO

RSIN/Fiscaal nummer: 855660995

Jaarrekening-2020-WGDGO