ANBI status

Stichting Wie Goed Doet Goed Ontmoet heeft een ANBI status. Uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting WGDGO

RSIN/Fiscaal nummer: 855660995

ANBI-status: ja

Doelstelling, zoals vastgelegd in onze statuten:

Mensen uit alle lagen van de samenleving (van Zutphen en omstreken) met elkaar verbinden om zo hulp en ondersteuning te bieden aan mensen die een moeilijke periode doormaken op sociaal en/of financieel gebied, en het verlichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Visie:

We helpen elkaar om sociale en financiële problemen te verlichten. Elkaar helpen start bij ontmoeten en elkaar vertrouwen. Te hulp schieten doen we respectvol, snel en informeel. Mensen helpen elkaar want te hulp schieten is ook belangrijk en betekenisvol voor degene die hulp aanbied. 

Actueel beleidsplan en verslaglegging:

Bekijk hier ons beleidsplan, ons jaarverslag en onze jaarrekening.

Contactgegevens stichtingsbestuur:

Postadres: Stichting WGDGO, Loverendale 34, 7207 PG Zutphen

E-mail adres: bestuur@stichtingwgdgo.nl

Samenstelling stichtingsbestuur:

Jaap Nieuwmeijer, voorzitter, secretaris

Carlijn Berends, penningmeester

Samantha Sloetjes, bestuurslid

Beloning

Onkostenvergoeding stichtingsbestuur: nee

Niet-bovenmatig vacatiegeld stichtingsbestuur: nee

Toelichting vergoeding stichtingsbestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd vrijwilligers

Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn