Per 1 januari 2019 heeft de Stichting Wie Goed Doet Goed Ontmoet de ANBI-status.

Giften en donaties kunnen hierdoor aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.
Over legaten hoeft de stichting in principe geen erfbelasting te betalen.
Neemt u contact met ons op als u meer wilt weten: bestuur@stichtingwgdgo.nl 
Ons RSIN-nummer is: 855660995
Lees hier meer