ANBI

Belastingdienst

Stichting WGDGO heeft sinds 2019 de ANBI status verworven.

Dat wil zeggen dat wij door de belastingdienst zijn erkend als een instelling die het algemeen nut beoogt.

Voor ons betekent dit dat wij onder voorwaarden zijn vrijgesteld van het betalen van belasting over erfstellingen en legaten. Tevens wordt het interessanter voor u om aan ons te doneren omdat deze giften nu (volledig) aftrekbaar zijn.

Dat maakt het wat gemakkelijker om ons werk voor de samenleving te kunnen voortzetten. Meer informatie is terug te lezen op de website van de Belastingdienst.

Donaties

Manieren van doneren
  1. Eenmaligedonateur: Eventuele eenmalige donaties kunnen worden overgemaakt op NL51RABO0307064956 t.n.v. Stichting WGDGO.
  2. Maanddonateur: Uw gift is aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting, boven de drempel. Voor meer informatie kijkt u op de site van de belastingdienst.
  3. Periodiekedonateur: Dan legt men zich voor 5 jaar vast voor een bepaald bedrag. Dit wordt in contract vast gelegd. Hierbij is de volledige gift 100% aftrekbaar.

Voor optie 2 en 3 zal het formulier ingevuld moeten worden

Statutaire naam: Stichting WGDGO

RSIN/Fiscaal nummer: 855660995