ANBI

Stichting WGDGO heeft sinds 2019 de ANBI status verworven.

Dat wil zeggen dat wij door de belastingdienst zijn erkend als een instelling die het algemeen nut beoogt.

Voor ons betekent dit dat wij onder voorwaarden zijn vrijgesteld van het betalen van belasting over erfstellingen en legaten. Tevens wordt het interessanter voor u om aan ons te doneren omdat uw gift aan Stichting WGDGO als aftrekpost bij uw belastingaangifte mag opvoeren als deze tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen zijn.

Maar wilt u maximaal profiteren van het belastingvoordeel over al uw schenkingen aan Stichting WGDGO? En uw giften voor de komende jaren goed geregeld hebben? Ga dan een periodieke schenkingsovereenkomst met Stichting WGDGO aan. In deze overeenkomst legt u voor minimaal 5 jaar vast dat u een vast bedrag per jaar gaat schenken. Hierdoor is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Het formulier kunt u eenvoudig invullen door op de onderstaande link te klikken.

Formulier invullen

Door slim om te gaan met dit belastingvoordeel kunt u uw donatiebedrag zelfs verhogen. De belastingdienst betaalt in dat geval mee aan uw gift. Bruto geeft u meer, maar netto blijft u hetzelfde betalen. Voordeel is dat Stichting WGDGO meer gezinnen en kinderen kan helpen.

Bereken hier uw belastingvoordeel

Heeft u vragen stuur een e-mail naar: donateurs@stichtingwgdgo.nl

Voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid

Als u jaarlijks het volledige schenkingsbedrag wilt aftrekken van de belasting dient de schenking te worden vastgelegd in een overeenkomst voor minimum 5 achtereenvolgende jaren en in vaste termijnen plaats te vinden met ieder jaar ongeveer hetzelfde totaalbedrag. U kunt in de overeenkomst zelf aangeven welk totaalbedrag u per jaar wilt schenken of dat je het bedrag per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand wilt doneren.

JA, ik help stichting WGDGO

Stichting WGDGO is opgericht in 2015 en is het resultaat van een bewonersinitiatief die sinds 2014 actief is met de facebookpagina Wie goed doet, goed ontmoet! (St. WGDGO) | Facebook. Via deze Facebook groep, die nog steeds bestaat en inmiddels ruim 4000 leden (uit de gemeente) telt, kunnen alle leden gratis spullen en diensten aan elkaar verloten.