Bestuur

Samenstelling stichtingsbestuur:

Jaap Nieuwmeijer, voorzitter, secretaris

Carlijn Berends, penningmeester

Samantha Sloetjes, bestuurslid

Contactgegevens stichtingsbestuur:

Postadres: Stichting WGDGO, Loverendale 34, 7207 PG Zutphen

E-mail adres: bestuur@stichtingwgdgo.nl

Beloning

Onkostenvergoeding stichtingsbestuur: nee

Niet-bovenmatig vacatiegeld stichtingsbestuur: nee

Toelichting vergoeding stichtingsbestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd vrijwilligers

Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn