Doneren

Voor optie 2 en 3 zal het formulier ingevuld moeten worden

  1. Eenmaligedonateur: Eventuele eenmalige donaties kunnen worden overgemaakt op NL51RABO0307064956 t.n.v. Stichting WGDGO.
  2. Maanddonateur: Uw gift is aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting, boven de drempel. Voor meer informatie kijkt u op de site van de belastingdienst.
  3. Periodiekedonateur: Dan legt men zich voor 5 jaar vast voor een bepaald bedrag. Dit wordt in contract vast gelegd. Hierbij is de volledige gift 100% aftrekbaar.