Van verschillende inwoners krijgen we giften. Hartelijk dank hiervoor en we zullen het goed besteden!

Stichting Doen heeft WGDGO een bijdrage gegeven om onze huiskamer en uitvalsbasis verder te ontwikkelen. De gemeente Zutphen heeft bijgedragen in het inrichten van de huiskamer. Daarnaast geeft de gemeente Zutphen in 2020 een subsidie . Ook hebben we een bijdrage van de gemeenschappelijke maatschappelijke fondsen in Zutphen gekregen. Met deze bijdragen kunnen we in ieder geval de eerste helft van 2020 onze kosten voor coördinatie, huur en activiteiten betalen.

Van diverse fondsen in Zutphen krijgen we bijdrages om activiteiten te organiseren en te realiseren. Veelal willen deze fondsen onbekend blijven. Hiervan betalen we onze activiteiten, bijvoorbeeld de uitjes voor kinderen, de verjaardagstaarten en het meelopen met inwoners die tijdelijk een steun in de rug nodig hebben omdat ze, om wat voor reden ook, er zelf niet goed meer uit komen.