Privacy verklaring
Wie Goed Doet Goed Ontmoet (WGDGO) verwerkt op zo beperkt mogelijke schaal persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en begrijpelijk informeren.

Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook gevolgen voor stichtingen zoals WGDGO. In deze verklaring kun je lezen welke gegevens wij gebruiken en hoe we daar mee omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreekt de wet over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt WGDGO persoonsgegevens?
WGDGO verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
Medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden van WGDGO
Deelnemers aan activiteiten
Mensen die betrokken zijn bij hulpacties of gesprekken
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Welke persoonsgegevens gebruikt WGDGO?
Contactgegevens: 
WGDGO gebruikt contactgegevens en adressen om elkaar te kunnen bereiken en informeren. Contactgegevens worden nooit gebruikt voor externe marketing doeleinden. Bij inschrijving voor een activiteiten kunnen we ook verzekeringsgegevens vragen en als het om kinderen gaat de leeftijd van de deelnemers.
Zorggegevens:
WGDGO biedt informele hulp en ondersteuning rond armoede en sociaal isolement. We leggen op geen enkele manier zorggegevens vast. Doorverwijzing naar andere instellingen gebeurd alleen na jouw toestemming en bevat uitsluitend contactgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens:
WGDGO gebruikt geen bijzondere persoonsgegevens over gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens.
BSN-nummers:
WGDGO gebruikt alleen een BSN-nummer in geval van een dienstverband of betaalde opdracht.
Foto’s, filmen en verhalen: 
WGDGO gebruikt beeldmateriaal en verhalen om haar sociale impact in beeld te brengen bij de Zutphense samenleving en financiers. Dit gebeurd uitsluitend na jouw toestemming.

Onze facebookgroep
WGDGO heeft een besloten faceboekgroep waar spullen worden verloot en contacten ontstaan. Bij aanmelding vraagt WGDGO je locatiegegevens in faceboek vrij te geven omdat de groep alleen is bedoeld voor inwoners van Zutphen. Bij toelating krijg je onze regels te zien die een eerlijk gebruik van de groep moeten waarborgen. Voor deze groep gelden de privacy voorwaarden van Facebook.

Onze website
De website van WGDGO maakt gebruik van zogenaamde functionele cookies en cookies voor statistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan jou als persoon te koppelen.

Hoe gaat WGDGO met mijn persoonsgegevens om?
We gebruiken zo min mogelijk persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij onze coördinator via wgdgo.zutphen@gmail.com Binnen het stichtingsbestuur is de verantwoordelijkheid voor privacy belegd bij de secretaris. Deze is te bereiken via bestuur@stichtingwgdgo.nl